Training
Coaching
Consultancy
ADVISERING
'Wanneer, hoe en wie moet ik laten opleiden, trainen en begeleiden? Wat is een competentieprofiel, wat kan ik ermee en wat doe ik ermee?'
Vragen die u zich als ondernemer stelt.
Of uw onderneming nu is gereorgganiseerd, floreert of groeit, opleiden blijft noodzakelijk! Echter, het stadium van ontwikkeling van de onderneming vraagt om een geheel eigen aanpak.


   Reorganiseren
   Stel: uw onderneming heeft een reorganisatie achter de rug.
   De groei is eruit, u moet alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Om na
   reorganisatie in een opwaartse spiraal te komen zijn grote inzet en prestaties van iedere
   medewerker nodig. Functiegerichte instructie, zelfsturing en coaching zijn praktische
   instrumenten om zowel kwaliteit en prestatie als inzet en motivatie van medewerkers en
   leidinggevenden in hun functie te verhogen.


   Contineren
   Stel: het gaat goed met uw bedrijf, uw organisatie floreert.
   Om dit te continueren is het noodzakelijk, naast aandacht voor het beter presteren in de
   huidige functie, medewerkers en leidinggevenden voor te bereiden en op te leiden voor
   functies die zij in de toekomst gaan vervullen. Opleiding en training en het inzichtelijk
   maken van huidige, maar ook in de toekomst noodzakelijke, competentieprofielen, helpen
   u bij het blijvend en effectief functioneren van uw mensen, dus van uw bedrijf, nu en in de
   toekomst.


   Ontwikkelen
   Stel: uw organisatie maakt een snelle groei en ontwikkeling door.
   Uw mensen worden getraind voor het goed functioneren in hun huidige en toekomstige
   functies. De groei maakt het nodig dat alle medewerkers permanent leren en zich
   ontwikkelen om de veranderingen in de organisatie vorm te geven, op te vangen, in en uit
   te voeren.


Voor de ontwikkeling van mens en organisatie, noodzakelijk coor de continuïteit van een onderneming, is extra opleiding en begeleiding nodig. Elke investering die u hiervoor doet dient rendement op te leveren. AMB Training Coaching Consultancy adviseert u bij het formuleren van opleidingsbeleid, bij het maken van opleidingsplannen, bij het bepalen van opleidingsbehoeften en het opzetten van leertrajecten.