Training
Coaching
Consultancy
IN-COMPANY TRAININGEN
De trainingen worden afgestemd op het bedrijf en op de werksituatie.
Deze in-company trainingen gaan uit van de leerbehoeften van de betrokken managers / leidinggevenden / medewerkers en van de doelstellingen van het werk en de organisatie. De in-company trainingen komen als volgt tot stand:


   Kennismaking en probleemoriëntatie
   Na het eerste gesprek krijgt u een trainingsvoorstel  waarin staat beschreven:
   - situatie en probleemdefinitie
   - verzoek opdrachtgever
   Gevolgd door een aanbod bestaande uit:
   - plan van aanpak, concept doelstellingen
   - conceptprogramma en methode van werken
   - investering in tijd en kosten


   Onderzoek praktijksituatie
   - interviews met deelnemers
   - praktijkobservatie


   Definitief trainingsvoorstel
   - ontwerp programma en vormgeving training
   - definitief trainingsvoorstel
   - accorderen door de opdrachtgever


   Ontwikkeling training
   - ontwikkelen praktijkopdrachten
   - voorbereiden training


   Voorbereiding deelnemers
   - introductiebijeenkomst
   - voorbereidingsopdrachten


   Uitvoering training


   Terugkoppeling training
   - terugkoppeling trainingsresultaten
   - follow-up bijeenkomst
   - coaching on-the-job