Training
Coaching
Consultancy
ONTWIKKELING
Het veranderen van werkgedrag en werksituatie vereist een deskundige en zorgvuldige benadering, zodat uw mensen met nieuwe werksituaties leren omgaan. Voor het ontwikkelen van managers en medewerkers worden trajecten opgezet en uitgevoerd. Mijn werkwijze bestaat uit één of meer van de volgende vijf stappen.


   Stap 1: Oriëntatie
   - probleemoriëntatie en inschatting of samenwerking vruchtbaar is
   - overleg en open gesprekken met opdrachtgevers en beslissers


   Stap 2: Onderzoek
   - probleemstelling vaststellen van opleidings- en leersituaties
   - interviews met managers en medewerkers
   - observatie werksituatie, bijwonen van gesprekken en besprekingen


   Stap 3: Ontwerp en ontwikkeling
   - verslag onderzoek met aanbevelingen en actieplan
   - veranderingstraject, stappen en voorwaarden rendement
   - (leer)resultaat waartoe elke stap moet leiden
   - bepaling effectmeting leerresultaten
   - bespreking, aanpassing en beslissing over actieplan


   Stap 4: Uitvoering en implementatie
   - voorbereiding van managers en medewerkers
   - training en opleiding van managers en medewerkers
   - individuele begeleiding in de praktijk
   - toepassing en borging in de werksituatie


   Stap 5: Resultaatbepaling
   - evaluatie trainingsresultaten door deelnemers
   - observatie en effectmeting verbeteringen in organisatie


Samenwerken tijdens het gehele traject stimuleert de inzet van de betrokkenen en vermindert de weerstand tegen veranderingen.
Veranderings- en leertrajecten voor bedrijven, afdelingen of teams richten zich op managementontwikkeling, zelfsturing en conflicthantering.