Training
Coaching
Consultancy
PROBLEEMAANPAK EN COACHING
Snel inspelen op problemen en het verbeteren van werksituaties vereist een korte en doelgerichte aanpak. Deze aanpak bestaat uit een voorgesprek, één of meer gerichte werkbijeenkomsten waarbij een probleem, dat voor de betrokkenen in hun werksituatie centraal staat, wordt aangepakt en opgelost. De betrokkenen worden daarbij gestimuleerd de eigen vakkennis en ervaring te gebruiken.


  Voorgesprek
   - analyseren werksituatie en voorlopige probleemstelling
   - afspraak over de werkwijze van aanpak en oplossing
   - afspraak over plaats, datum en tijdstip


   Werkbijeenkomst
   - toetsing probleemstelling en bijstelling
   - bepalen van oorzaken en gevolgen
   - aanbieden relevante informatie en oplossingmethoden
   - genereren van oplossingen
   - maken van plan van invoering en afspraken
   - evalueren oplossing en bijeenkomst


   Invoering
   - toepassen oplossing in de praktijk
   - coaching betrokkenen op de werkplek
   - evalueren resultaten en bijstellen aanpak
   - follow-up en afronding ondersteuning


Deze aanpak hanteer ik tevens bij het geven van supervisie en bij het coachen van, op het individu gerichte, ón-the-job'-activiteiten.