Training
Coaching
Consultancy
Training en opleiding
AMB Training Coaching Consultancy is gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen op het gebied van  managementvaardigheden, leidinggeven, commerciële vaardigheden, communicatie op de werkvloer en functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Managementvaardigheden

Planmatig de ontwikkeling van de medewerkers stimuleren om zo de kennis en motivatie te bevorderen.

Leidinggeven

- Operationeel leidinggeven; inzicht verkrijgen in succes- en faalfactoren bij het leidinggeven. En weten om te gaan met de problemen die deze factoren oproepen, zowel beheersmatig als persoonlijk, sociaal en organisatorisch.
- Praktisch leidinggeven; het op een zo efficiënt   mogelijke wijze leidinggeven aan allerlei verschillende mensen en ze op een effectieve manier met elkaar te laten samenwerken.
- Effectief leidinggeven; hoe kun je door de juiste benadering de medewerkers rechtstreeks invloed laten uitoefenen op diens motivatie en werkhouding en daardoor op de productiviteit en kwaliteit van het geleverde werk.
- Meewerkend leidinggeven; leiding geven aan medewerkers kunnen combineren met direct samenwerken in de uitvoering.

Commerciële vaardigheden

- Klantgerichtheid en kwaliteit; correct en vriendelijk maar ook effectief communiceren met klanten. Omgaan met bezwaren en moeilijke klanten.
- Commerciële vaardigheden; leren opbouwen van een lange termijn relatie en hoe deze te onderhouden. Leren bewust worden van rol als adviseur/verkoper en presenteren als zakelijk en deskundig. Leren alert zijn op signalen van de klant en daarop advies/houding kunnen aanpassen.

Communicatie op de werkvloer

- Communicatieve vaardigheden; medewerkers in staat stellen op effectieve wijze te communiceren in de bedrijfsomgeving.
- Conflicthantering; er wordt van medewerkers verwacht dat men met een grote verscheidenheid aan mensen kan samenwerken, en daarom dienen conflicten constructief te worden opgeslost.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

- Functionerings- en beoordelingsgesprekken; leren van doel en inhoud van functionerings- en beoordelingsgesprekken, inzicht krijgen in de structuur van functioneringsgesprekken, vaardigheden op het gebied van stimulerende gespreksvoering versterken, opstellen van een actieplan ter voorbereiding en uitvoering van beoordelingsgesprekken.