Training
Coaching
Consultancy
Werkgebied
In nauwe samenwerking met het management, met deskundigen en met de betrokken leidinggevenden en medewerkers van uw organisatie stel ik plannen op voor trainingen en leertrajecten. Deze trainingen en leertrajecten staan voor verhoging van de praktische bekwaamheid en motivatie van managers, leidinggevenden en medewerkers.
Doel is managers, leidinggevenden en medewerkers te begeleiden naar de competenties die nodig zijn voor uw organisatie.

De diensten van AMB Training Coaching Consultancy zijn:

Training en opleiding
Ontwikkelen en uitvoeren van persoons- en resultaatgerichte training en opleiding op het gebied van managementvaardigheden, leidinggeven, commerciële vaardigheden (zowel intern als extern), communicatie op de werkvloer en functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Coaching
Het coachen van management, leidinggevenden en medewerkers met als doel management- en teamontwikkeling, probleemaanpak, veranderingsaanpak en klantgerichtheid.

Consultancy
Geven van adviezen op het gebied van management-, opleidings- en organisatieontwikkeling.

De producten en diensten van AMB Training Coaching Consultancy zijn gebaseerd op vakkennis en jarenlange ervaring in het opleiden en begeleiden tijdens leer- en veranderingsprocessen. Zij beogen de kwaliteit en de effectiviteit van uw organisatie te verbeteren door het beste uit uw mensen te halen.